top of page

OVER ONS

HOE ZIJN WE BEGONNEN

Sinds 2015 zijn we frequente bezoekers van Zuid Afrika. Onze eerste ervaring was een vakantie. Een combinatie van werk gerelateerd (wijn) en nieuwsgierigheid leidde ons naar het land. We hebben meerdere mooie plekken bezocht in de wereld en kennis gemaakt met de aardigste mensen. Zo ook in Zuid Afrika maar daar kwam bij dat we ons in Zuid Afrika direct thuis voelden, toen en nu nog steeds. Zowel in de rijkere gedeeltes als ook de armere gedeeltes want Zuid Afrika is een land met grote verschillen en ongelijkheid.

Eén van de grote verassingen tijdens onze eerste bezoek, was de contrast van de beeldvorming van de mindere buurten, zoals in Townships, in de media tegenover de werkelijkheid welke we daar troffen. In onder andere de media  

is het getoonde beeld overwegend geweld, criminaliteit en trieste omstandigheden met vaak kinderen die er ongelukkig bijzitten. 

En bij ons bezoek aan deze plekken zagen we de armoede en de achterstelling maar tegelijkertijd was er ook een levendigheid, een saamhorigheid en veel vrolijke mensen.

Dit bracht ons tot ons het idee van Through Their Own Eyes. We wilden een vorm vinden waarin we 'de wereld' een beter beeld konden geven van de werkelijke leefomstandigheden zonder tekort te doen aan de mindere kanten.

Wilco is al jaren enthousiast amateur fotograaf en weet maar al te goed dat foto's een verhaal kunnen vertellen. Vanuit die achtergrond ontstond het idee om een project met kinderen te beginnen waarbij deze uiteindelijk de foto's zouden maken die het echte beeld zouden geven van de dagelijkse omstandigheden.

Kinderen zijn eerlijk en verbloemen niets en tegelijkertijd gedragen de mensen om hun heen hun gedrag niet als zij foto's maken in tegenstelling tot buitenstaanders. Als een buitenstaander met een camera rond loopt zullen mensen zich direct anders opstellen.

Uiteindelijk hebben we meerdere projecten hiervan gerealiseerd in Zuid Afrika als ook één in Tanzania. We hebben hiervan meerdere exposities gehouden en de projecten samengevat in magazines. 

VAN HET EEN KOMT HET ANDER

In de loop van tijd leerden we meerdere mensen kennen en zijn we ons ook op andere vlakken gaan inzetten. Tussen 2016 en 2019 zijn we langere periodes in Zuid Afrika geweest en hebben onder andere een kleine bakkerij opgezet welke als leerplek moest dienen en we hebben meegeholpen met het opzetten van een buurtcentrum in Zwelihle, een township grenzend aan de plaats Hermanus. We hebben daar een bijzondere tijd gekend waarin we meerdere activiteiten opgezet hebben voor kinderen en hun ouders. Ondanks dat het centrum niet meer aanwezig is, is de band met de buurtbewoners wel gebleven.

Het buurtcentrum, genaamd Zwelihle Youth Café heeft een aantal turbulente jaren gekend en heeft moeten sluiten toen eenmaal de corona-crisis uitbrak. Het heeft toen nog gediend als voedsel uitdeelpunt maar daarna definitief de deuren gesloten. Ook de bakkerij, de Rondavel Cake Café heeft toen moeten sluiten.

Een buurtcentrum of soortgelijke organisatie heeft dagelijkse sturing en begeleiding nodig is ons gebleken. Dat was al een uitdaging tijdens de laatste jaren van de ZYC maar bleek werkelijk onmogelijk toen ook wij op afstand moesten blijven doordat reizen geen mogelijkheid was.

Het heeft ons doen beseffen hoe kwetsbaar je bent als organisatie als je afhankelijk bent van mensen die niet continu aanwezig kunnen zijn. 

WAAR STAAN WE NU

Onze doelen zijn hetzelfde gebleven maar we zijn ons gaan richten op lokale partners welke al jaren actief zijn en zich bewezen hebben betrouwbaar en effectief te zijn. Samen met hun zetten we projecten op en/of ondersteunen hen in het bereiken van hun doelen. Je kunt deze terug vinden in onze projecten . 

Deze partners en de daaruit vloeiende samenwerkingen zijn zeer waardevol. Ze hebben een grote positieve impact op de levens van jongeren en hun familie. We staan in zeer nauw contact met alle partners welke we steunen. Ze zijn stuk voor stuk gepassioneerd en gedreven in hun werk. Zonder hen zouden we nooit zoveel hebben kunnen bereiken. 

We zijn er trots op dat we met Sparklekids in 2023 een appartement hebben kunnen vinden alwaar studerende Sparklekids voor kortere of langere tijd een verzorgde, veilige en rustige plek hebben om te verblijven gedurende belangrijke periodes tijdens hun studie. Meerdere Sparklekids hebben hier inmiddels gebruik van gemaakt wat hun resultaten sterk heeft bevoordeeld.

TOEKOMSTMUZIEK

Gelukkig kunnen we weer reizen en kunnen we het mooie werk van onze partners met eigen ogen zien. 

Daarnaast gaan we ook weer van start met een vervolg op ons eigen project "Through Their Own Eyes". We zijn meerdere partijen in gesprek om te zien hoe we dit een waardevol vervolg kunnen geven.

Daarnaast ook nieuwe samenwerkingen en daaruit vloeiende projecten. Zo gaan we oud Sparklekid Nyasha Boko ondersteunen met haar ontwikkelingswerk in Zimbabwe. Lees meer in mijn blog over Nyasha. 

In het voorjaar staat tevens een project gepland met Nyasha om tandheelkundige hulp te verlenen in de afgelegen dorpen in de Chimanimani regio van Zimbabwe.

UItzicht vanuit het Sparklekids appartment in Kaapstad
bottom of page